Rrahim Sejdiu

Prorektor/Profesor Asistent
Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 45 207276

Web:

ushaf.net

Prof. As. Dr. Rrahim Sejdiu

Prof. As. Dr. Rrahim Sejdiu është Prorektor i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, i zgjedhur më 15 Tetor 2018 nga Këshilli Drejtues i këtij Universiteti.

Para zgjedhjes së tij si Prorektor, Sejdiu ka qenë Dekan i Fakultetit të Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (2015-2018).

Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë
26 shtator 2016
Doktor i Shkencave të Teknologjisë së Drurit

Universiteti i Prishtinës, FshTA – Ferizaj
03 Mars 2011
Master i Industrisë së Drurit

Universiteti i Prishtinës
22 Maj 2008
Baçelor i Industrisë së Drurit

Universiteti i Prishtinës
13 shtator 2000
Inxhinier i Përpunimit të Drurit

Për më tepër

Prof. As. Dr. Rrahim Sejdiu është Prorektor i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, i zgjedhur më 15 Tetor 2018 nga Këshilli Drejtues i këtij Universiteti.

Para zgjedhjes së tij si Prorektor, Sejdiu ka qenë Dekan i Fakultetit të Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (2015-2018).

Prof. Sejdiu është zgjedhur Asistent i angazhuar në Universitetin e Prishtinës në vitin 2007, ndërsa nga viti 2009-2017 është zgjedhur Asistent në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 2017, është zgjedhur Profesor Asistent në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

Ai ka mbi 10 prezantime në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu, ka publikuar një numër të konsiderueshëm të punimeve në revista të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare me recension ndërkombëtar dhe impakt faktor.

Studimet baçelor dhe master i mbaroi në Universitetin e Prishtinës në degën e Industrisë së Drurit. Në vitin 2016 e mori titullin Doktor i Shkencave në Teknologjinë e Drurit, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Profesor Sejdiu ka ndjekur kurs specializimi për AutoCAD në Cankiri Technical and Business College – Universiteti i Ankarasë (2007). Në kuadër të projektit EUFORIA, ai ka ndjekur kursin e specializimit për CAD në Università Politecnica delle Marche në Ankona të Italisë (2018).

This post is also available in: English