Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës

Mob:

+383 44 960 960

Web:

ushaf.net

Dr. Arben Tërstena

Ligjërues i angazhuar

Arben Tërstena është Ligjërues i angazhuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, që nga viti akademik 2013/14 e deri më tani. Përgjatë kësaj periudhe përveç që ka ushtruar detyrën e Asistentit dhe të Ligjëruesit, që nga viti 2017 ka qenë i angazhuar edhe në detyrën e Zyrtarit për Buxhet dhe Financa i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

Para angazhimit të tij si Ligjërues në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, Arben Tërstena ka qenë Asistent i rregullt në Universitetin AAB në vitin 2012/13, si dhe në Universitetin Universum në vitin 2010/11, si dhe ka qenë menaxher dhe ka menaxhuar me shumë sukses shumë nga kompanitë më të fuqishme të vendit tonë si: “HIB PETROL”, “VIVA FRESH STORE”, “CeA Center”, “EURO MARKET” përgjatë viteve 2004 – 2010, si dhe menaxhon me mjaftë sukses biznesin e tij personal “KONTO-T”, Kompani e cila merret me shërbime të kontabilitetit, financave dhe auditimit, si dhe përkrahjen e bizneseve strat-up, me plane të biznesit, hulumtime dhe këshilla për funksionalizimin e tyre.

Ai ka mbi 5 punime në konferenca të ndryshme me recension ndërkombëtar dhe impakt faktor, dhe aktualisht është aktiv në shumë hulumtime dhe punime shkencore që janë në përfundim e sipër.

Arben Tërstena është duke punuar në përgatitjen e botimit të librit të parë nga fusha e menaxhmentit dhe marketingut.

Studimet bachelor dhe master i mbaroi në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Ekonomik – Departamentin Menaxhment dhe Informatikë. Në vitin 2018 ai e mori titullin Doktor i Shkencave në fushën e Organizimit dhe Menaxhimit të Prodhimit.

Arben Tërstena flet gjuhën angleze, dhe serbo-kroate.

This post is also available in: English