Afrim Loku

Adresa:

St. Rexhep Bislimi, p.n. 70000 Ferizaj, Republic of Kosovo.

Prof. As. Dr. Afrim Loku

Afrim Loku ka kryer studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik. Në po të njëjtin fakultet ka vazhduar studimet pasuniversitare dhe në vitin 2004 ka marrë titullin magjistër i shkencave ekonomike.
Studimet e doktoratës i ka kryer në Universitetin Shtetëror “Kiril e Metodi” ku ka marrë titullin doktor në Menaxhment.

2000 – 2001 ka punuar asistentit financiar në OSBE.

2001 – 2004 Drejtor Operativ në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

2005 – 2010 Specialist i kontabilitetit në Departamentin e Logjistikës në kampin Bonsteel.

2006 – Ligjërues në disa kolegje dhe në UPZ.

2010 – 2012 ka punuar në Bankën Ekonomike në pozitën e koordinator për planifikim dhe organizim të bankës.

2012 – është zgjedhur ligjërues në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

2013 – anëtar i Bordit Drejtues të PTK-së dhe kryesues i Komitetit të Auditimit në këtë korporatë.

2013 – Prodekan për mësim në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

2014 – Dekan i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

Afrim Loku ka kryer studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik. Në po të njëjtin fakultet ka vazhduar studimet pasuniversitare dhe në vitin 2004 ka marrë titullin magjistër i shkencave ekonomike.
Studimet e doktoratës i ka kryer në Universitetin Shtetëror “Kiril e Metodi” ku ka marrë titullin doktor në Menaxhment.

Dr. Afrim Loku ka një numër të konsiderueshëm trajnimesh si dhe prezantime në konferenca të ndryshme ndërkombëtare. Ka publikuar punime në revista të njohura ndërkombëtare me recension ndërkombëtar dhe impakt faktor.

Gjuhët e huaja: flet anglisht, serbokroatisht.

Është i martuar dhe ka tre fëmijë.

This post is also available in: English