Stafi Akademik & Studentët për mobilitet në UShAF

Lajmet nga Stafi Akademik & Studentët për mobilitet në UShAF

Në kuadër të mobilitetit po mbahet punëtori në UShAF

Dekani, Jan Cetner nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë të Polonisë, po qëndron në UShAF në kuadër të mobilitetit akademik, me ç’rast po mbanë Punëtori me studentët e Fakultetit të Menaxhmentit, me tema rreth fushës së ekonomisë.

Në kuadër të mobilitetit u mbajt punëtori në UShAF

Profesori, Roch Forowicz nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë të Polonisë, qëndroi për disa ditë në UShAF në kuadër të mobilitetit akademik, me ç’rsat mbajti Punëtori me studentët e Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit, me titull ‘’Projektimi i Hartave’’ dhe i njoftoi ata me trendet e fundit të projektimeve me programin ‘’Resolume […]

“Falë angazhimit të menaxhmentit, stafit akademik dhe administrativ të UShAF, unë po ndjekë studimet në Universitetin e Ekologjisë dhe Menagjmentit në Varshavë, përkatësisht në profilin Arkitekturë e Interierit. Sistemi i mësimit këtu është shumë i kuptueshëm, mirëpo ajo çfarë po na ndihmon më së shumti është vetë prania në këtë pjesë të Evropës, si dhe mundësia për të parë nga afër dhe analizuar arkitekturën, stilet e interiereve që mbizotërojnë në këto qytete.

Lorita Rama
Studente në Fakultetin e Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

Lista e Marrëveshjeve Ndërkombëtare

Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare

Prof. Dr. Bujar Pira 


Prorektor për Marëdhënie me Jashtë dhe Sigurim të Cilësisë
bujar.pira@ushaf.net

FAtime MUSLIU

Zyrtare për Marrëdhënie Ndërkombëtare në UShAF
fatime.musliu@ushaf.net