Senati

i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Senati i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Rrahim Sejdiu

Prof. Dr. Agron Bajraktari

Rektor - Kryesues i Senatit
Bujar-Pira

Prof. Dr. Bujar Pira

Prorektor - Anëtar i Senatit
9

Prof. As. Dr. Afrim Loku

Prorektor - Anëtar i Senatit
Rrahim-Sejdiu

Prof. Ass. Dr. Rrahim Sejdiu

Anëtar i Senatit - Prorektor për Mësim, Shkencë dhe Çështje Studentore
florit Hoxha kuti

M. A. Florit Hoxha

Anëtar i Senatit - Dekan i Fakultetit të Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit
Flamur-salihu

Ass. Msc. Flamur Salihu

Anëtar i Senatit - Dekan i Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit
ismetmalsiu

Mr. Sc. Ismet Malsiu

Anëtar i Senatit - Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë dhe Informatikës
fatmircerkkini

Mr. Sc. Fatmir Çerkini

Anëtar i Senatit - Dekan i Fakultetit të Menaxhimit
Binaze_Jashari

Mr. Sc. Binaze Jashari

Anëtar i Senatit
Kushtrim_cukaj

Ass. MSc. Kushtrim Cukaj

Anëtar i Senatit
IMG_9366

Ass. MSc. Sejdi Hoxha

Anëtar i Senatit
leonora-rudhani

Ass. MSc. Leonora Rudhani

Anëtar i Senatit
ganimete-heta

MSc. Ganimete Heta

Anëtar i Senatit
resul-Qorrolli

Resul Qorrolli

Anëtar i Senatit

This post is also available in: English