Historiku

e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Historia e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (USAF) është themeluar në korrik 2015 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës pas një tradite 40 vjeçare profesionale së fundi si Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, pjesë e Universitetit të Prishtinës.

This post is also available in: English