Fakulteti i Menaxhimit

Fatmir Çerkini,  Ligjerues
Dekan,
Fakulteti i Menaxhimit

Orari i ligjëratave
• Orari i provimeve
• Pasqyra e Programit
• Orari i ligjëratave
• Orari i provimeve
• Pasqyra e Programit

    Njoftime

Studentë në vit

This post is also available in: English