Fakulteti i Menaxhimit

Fatmir Çerkini,  Ligjerues
Dekan,
Fakulteti i Menaxhimit

Orari i ligjëratave
• Orari i provimeve
Menaxhment Industrial

    Njoftime

Ftesë për aplikim për testim të gjuhës angleze dhe frënge për pranim në studime të nivelit master

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), ftontë gjithë të interesuarit të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet e nivelit master dhe të cilët nuk kanë dëshmi për njohjen e gjuhësangleze dhe frënge, të aplikojnë në linkun www.sta-edu.com/registration për të iu nënshtruar testimit të këtyregjuhëve të huaja. This post is also available in: English

UShAF hap konkurs për pranimin e studentëve të rinj

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka hapur sot konkursin për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2019/20, sipas të cilit do të pranohen 383 studentë. Në këtë vit akademik do të pranohen 272 studentë të rregullt, ndërsa 77 vende janë rezervuar për komunitetet joshumicë, 8 vende për kandidatët nga Mali […]

Njoftim për aplikim në studime të nivelit master në UShAF

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), së shpejti do të hapë konkurs për të gjithë të interesuarit, të cilët dëshirojnë të fillojnë studimet master në vitin akademik 2019/20. This post is also available in: English

Së shpejti UShAF me studime master

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), së shpejti do të hapë konkurs për të gjithë të interesuarit, të cilët dëshirojnë të fillojnë studimet master në vitin akademik 2019/20. Programet, të cilat do të jenë të hapura për të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e UShAF janë: Studimet master organizohen në këto […]

Studentë në vit

This post is also available in: English