Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatikë

Mr. sc. Ismet Malsiu
Dekan,
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatikë

Orari i ligjëratave
• Orari i provimeve
• Pasqyra e Programit

    Njoftime

Studentë në vit

This post is also available in: English