FAKULTETI I ARKITEKTURES, DIZAJNIT DHE TEKNOLOGJISE SE DRURIT