Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

rrahim_sejdiu

Dr. Sc. Rrahim Sejdiu
Dekan,
Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

Orari i ligjëratave
• Orari i provimeve
• Pasqyra e Programit

    Njoftime

Studentë në vit

This post is also available in: English