Fakulteti i Arteve të Aplikuara

Fakulteti i Arteve të Aplikuara

Fakulteti i Arteve të Aplikuara ofron program të studimeve në Dizajn Grafik dhe Multimedia, në ciklin e parë, pra në bachelor. Programi është i organizuar në module dhe i vlerësuar me kredi, të cilat janë në përputhje me sistemin evropian të kredive.

Fakulteti u siguron studentëve staf të kualifikuar dhe ambiente moderne të punës, me qëllim të përvetësimit të shkathtësive adekuate për profesionin që do të ushtrojnë në të ardhmen.

Fisnik Halili, student i vitit të parë në programin e studimeve Dizajn Grafik dhe Multimedia:

“Me punën që po bëhet, mund të them se Universiteti po na hapë rrugë të reja në zotërimin e aftësive, përmes të cilave besoj shumë se do ta gjejmë lehtë veten në tregun e punës.”

Studentët e UShAF përfitojnë nga ligjëratat online të bizneseve si bashkëpunim me Universitetin

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në bashkëpunim me bizneset bashkëpunuese, po kujdeset që studentët të pajisen me njohuri edhe përmes ligjëratave online. This post is also available in: English

This post is also available in: English