Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-baçelor për vitin akademik 2019/2020