Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-baçelor për vitin akademik 2019/2020

KONKURSKonkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Baçelor dhe Master për vitin akademik 2021/2022SHKARKO KONKURSIN PËR PRANIM NË BAÇELORAPLIKO NË BAÇELORSHKARKO KONKURSIN PËR PRANIM NË MASTERAPLIKO NË MASTER