KONKURS

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Baçelor dhe Master për vitin akademik 2020/2021