Agron Dida

e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Agron Dida

Kryesues i Këshillit Drejtues
agron.dida@ushaf.net

I lindur më 20.12.1950 në Suharekë nga prindërit Nadire dhe Sedat Dida, të cilët ishin ndër mësuesit e parë në Kosovë pas LDB. Në vitin 1956 babai i tij u dënua me 5 vjet burg në Procesin e Prizrenit, i cili më vonë u cilësua nga vetë komunistët si një proces i montuar politikisht.

Shkollën fillore dhe të mesme teknike e kreu me sukses të lartë në Prishtinë. Ai studioi për inxhinieri elektrike në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, në Universitetin e Zagrebit, ku u diplomua për inxhinieri elektrike në vitin 1974 dhe mori titullin master në inxhinieri në vitin 1979.

Që nga viti 1975 është i punësuar në TVP (Televizioni i Prishtinës) dhe po ashtu i angazhuar si asistent me kohë të pjesshme në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike në Universitetin e Prishtinës, ku më pas, që nga viti 1981, punon me orar të plotë si pedagog dhe asistent në disa lëndë në Katedrën e Elektronikës. Gjatë karrierës së tij akademike vazhdimisht është i angazhuar në promovimin e bashkëpunimit të Universitetit me biznesin, duke zbatuar një sërë projektesh inxhinierike në industrinë e Kosovës, si: Trepça, Industria e Metalike në Janjevë, Sistemi i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike të Kosovës, TC Kosova B, Klina Premiks etj.

Në fund të vitit 1989, ai ishte profesori i parë i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike që u përjashtua nga puna nga regjimi serb. Menjëherë angazhohet në veprimtari politike në LDK, si pjesëmarrëse në Asamblenë Konstituive të kësaj partie të re politike, si dhe në kryerjen e disa detyrave profesionale të udhëhequra nga Qeveria në mërgim e Kosovës. Ai ishte gjithashtu një anëtar aktiv i Partisë Transnacionale me seli në Itali, të cilës, përmes internetit, i dërgonte informacione sensitive për situatën e të drejtave të njeriut në Kosovë, duke përfshirë listat e studentëve të helmuar nga regjimi serb, të përgatitura nga kolegët e tij të Fakultetit të Drejtësisë dhe Fakultetit të Mjekësisë.
Përveç kësaj, gjatë viteve 1990, ai ka punuar në laboratorin e tij privat në shumë projekte për bizneset kosovare. Ai përdori laboratorin e tij për ushtrime laboratorike për studentët e tij në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike të sistemit arsimor paralel të Kosovës.

Ai ishte edhe anëtar i Kuvendit Nismëtar të shoqatës humanitare “Nënë Tereza” dhe anëtar i Kryesisë së kësaj shoqate për disa vite. Mori pjesë në Kuvendet inicuese të Sindikatave të Lira të Kosovës dhe të Odës Ekonomike të Kosovës. Pas përfshirjes në jetën politike të veprimtarit të shquar Adem Demaçi, ai u largua nga LDK-ja dhe u emërua anëtar i Kryesisë së Partisë Parlamentare të Kosovës, ku z. Demaçi do të marrë postin e kryetarit të kësaj. partisë.

Pas çlirimit nga regjimi represiv-gjenocidal i Serbisë, që nga gushti i vitit 1999, u ftua të merrte disa pozita të rëndësishme në korporatat dhe institucionet kryesore të Kosovës:

– Postin e Drejtorit të Përgjithshëm në PTK – Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës (1999-2000),
– Postin e Drejtorit Teknik dhe të Produksionit në RTK – Radio Televizionin e Kosovës (2002-2004),
– Postin e Zëvendësministrit në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave në Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes së Kosovës nën administrimin e UNMIK-ut (2004-2007),
– Postin e drejtorit në Bordin e Drejtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës (2004-2007),
– Postin e Kryesuesit të Këshillit Drejtues të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, (2022 -…).
Gjatë karrierës së tij profesionale, ai mbajti poste të larta drejtuese në projektet e mëposhtme:
– Kryetar i Komitetit Drejtues të Projektit të Bankës Botërore për Mbështetjen Teknike të Sistemit Energjetik të Kosovës, ESTAP-III, i përbërë nga 5 projekte të zhvilluara nga kompani prestigjioze botërore në fushën e inxhinierisë dhe konsulencës, të financuara nga Banka Botërore. (2005-2007).

– Menaxher teknik i projektit SCADA EMS (Kontrolli digjital i sistemit kombëtar të shpërndarjes së energjisë elektrike për KOSTT, në kuadër të konsorciumit të kompanive të udhëhequr nga ALSOM-AREVA, Francë (2007-2011).
– Menaxher teknik i projektit të sistemit të automatizuar të matjes së energjisë elektrike (AMR) për ELEM – Korporata e hidro dhe termocentraleve të Maqedonisë.

Që nga viti 2014, së bashku me bashkëshorten e tij Kimete Dida, themeluan portalin arsimor www.zgjoi.com, misioni i të cilit është të promovojë shkencën, teknologjinë, inxhinierinë dhe artet në komunitetin e nxënësve, studentëve, mësuesve dhe publikut të gjerë. Përveç kësaj, ai publikon herë pas here video edukative autoriale për mësuesit dhe publikun e gjerë në fushën e pedagogjisë. Ky portal funksionon mbi baza vullnetare.

Ai aktualisht nuk është anëtar i asnjë subjekti politik në Kosovë.