Stafi Akademik

Arben Tërstena

Ligjërues i angazhuar

Alberta Tahiri

Mësimdhënëse

Ismet Malsiu

Dekan i Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit

Flamur Salihu

Dekan i Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit

Sokol Krasniqi

Mësimdhënës

Fatmir Çerkini

Dekan i Fakultetit të Menaxhimit.

Milihate Aliu

Anëtare i Këshillit Drejtues

Rrahim Sejdiu

Prorektor për Mësim, Shkencë dhe Çështje Studentore

Florit Hoxha

Dekan i Fakultetit të Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

This post is also available in: English