Stafi Akademik

Florit Hoxha

Asistent në Fakultetin e Arkitekturës së Enterierit dhe dizajni i Mobilieve në lëndët: Dizajn Bazat, Komunikim Vizual, Dizajni i Enterierit, Dizajni i Mobilieve.

Bujar Pira

Së Shpejti…

Afrim Loku

Afrim Loku ka kryer studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik. Në po të njëjtin fakultet ka vazhduar studimet pasuniversitare dhe në vitin 2004 ka marrë titullin magjistër i shkencave ekonomike.

Azem Jashari

Jurist i Diplomuar

Agron Bajraktari

Z. Bajraktari ka mbaruar studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Pyjore ku ka vazhduar edhe me studimet master dhe ne vitin 2004 ka marr titullin Doktor i Shkencave. Ndërsa studimet master (MBA) për të dytën herë i ka mbaruar në Universitetin Staffordshire të Anglisë.

Sulejman Meta

Prorektor per Mësim, Shkencë dhe qështje Studentore / Asistent Profesor

Së Shpejti…

This post is also available in: English