Stafi Akademik

Sokol Krasniqi

Mësimdhënës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Fatmir Çerkini

Dekan i Fakultetit të Menaxhimit.

Milihate Aliu

Milihate Aliu është Profesoreshë në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Informatikës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

Rrahim Sejdiu

Prof. As. Dr. Rrahim Sejdiu është Prorektor i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, i zgjedhur më 15 Tetor 2018 nga Këshilli Drejtues i këtij Universiteti.

Agron Bajraktari

Z. Bajraktari ka mbaruar studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Pyjore ku ka vazhduar edhe me studimet master dhe ne vitin 2004 ka marr titullin Doktor i Shkencave. Ndërsa studimet master (MBA) për të dytën herë i ka mbaruar në Universitetin Staffordshire të Anglisë.

Florit Hoxha

Asistent në Fakultetin e Arkitekturës së Enterierit dhe dizajni i Mobilieve në lëndët: Dizajn Bazat, Komunikim Vizual, Dizajni i Enterierit, Dizajni i Mobilieve.

Bujar Pira

Së Shpejti…

Afrim Loku

Afrim Loku ka kryer studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik. Në po të njëjtin fakultet ka vazhduar studimet pasuniversitare dhe në vitin 2004 ka marrë titullin magjistër i shkencave ekonomike.

Azem Jashari

Jurist i Diplomuar

Sulejman Meta

Prorektor per Mësim, Shkencë dhe qështje Studentore / Asistent Profesor

Së Shpejti…

This post is also available in: English